วันที่ 5 พฤษภาคม 2553 วันฉัตรมงคล

สถานที่ตั้ง
ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ ถนนหนองม่วง-ศรีเทพ หมู่ 9  ตำบลโคกเจริญ
อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15250
เบอร์โทรศัพท์ : 036 - 651173       FAX : 036 -651173

จำนวนผู้เข้าชม

ค้นหา

ข่าวสดออนไลน์ - การศึกษา

ข่าวไทยรัฐออนไลน์:: Breaking news

คุณชอบอ่านหนังสือประเภทใด

ผู้ติดตาม