วันที่ 5 พฤษภาคม 2553 วันฉัตรมงคล

ประวัติห้องสมุด

ห้องสมุดประชาชนสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2539 ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ถนนหนองม่วง-ศรีเทพ
หมู่ที่ 9 ตำบลโคกเจริญ  อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์  15250
เบอร์โทรศัพท์ 036 651173
เป็นอาคารเอกเทศ ชั้นเดียว ตามแบบกรมการศึกษานอกโรงเรียน อยู่ติดถนน
ห่างจากที่ว่าการอำเภอโคกเจริญ  500  เมตร

จำนวนผู้เข้าชม

ค้นหา

ข่าวสดออนไลน์ - การศึกษา

ข่าวไทยรัฐออนไลน์:: Breaking news

คุณชอบอ่านหนังสือประเภทใด

ผู้ติดตาม